Om

Om tilbuddet


Ud af Røret er et tiltag under FO Aarhus i samarbejde med Magistraten

for Sundhed og Omsorg i Aarhus kommune.


Det er fortrinsvis for efterlønnere, pensionister og førtidspensionister,

der er bosiddende i Aarhus kommune.

 

På hvert hold udbydes nogle forskellige fag, som deltagerne kan benytte.

Der er deltagerbegrænsning på nogle af fagene blandt andet af hensyn til undervisningen

og lokalernes størrelse.

Når et fag er fyldt op, kan man blive skrevet på venteliste, hvis man ønsker det.

 

Sæsonen for hvert hold starter i august og løber til og med juni.


Der er løbende tilmelding. Så såfremt at der stadig er ledige pladser på det fag, du ønsker at deltage i,

kan du sagtens blive tilmeldt, selvom sæsonen er i gang. Bare kom! - Ud af Røret :)


I menuen øverst på siden kan du finde flere informationer fagene og hvor henne, der undervises. Nederst på siden finder du information om tilmelding.


Hvis du vil kontakte os, kan du ringe til os på 50 41 39 32.

Telefonen er kun åben for opkald på hverdage mellem klokken 10.00-14.00.

Bemærk, at vi ikke tager telefonen, mens vi underviser.

Så indtal gerne en besked på telefonsvareren eller skriv en sms, så kontakter vi dig, så snart vi kan inden for telefontiden.


Har du en meddelelse om et afbud eller lignende, er du meget velkommen til sende os en sms, eller at kontakte en af dine holdkammerater, som så kan videregive beskeden ved næste undervisning.


I de tilfælde hvor underviser er nødt til at aflyse pga sygdom, kan der desværre ikke tilbydes en vikar. Der må desuden påregnes aflysning, når underviser skal afvikle ferie, og her bliver der heller ikke sat vikarunderviser på.

Der er taget hensyn til aflysninger ved at tilbyde en ekstraordinær lang sæson i forhold til lignende tilbud.

Historien om UD af Røret - Aktive Seniorer

et aktivitetstilbud til seniorer i Aarhus under FO Aarhus

Det Kreative IT-Værksted
Træning med særligt fokus på ryggen
FysioPilates for øvede
Lær din iPad at kende
IT-hjælp og undervising til seniorer
Motionshold -  hvor alle kan være med
Træning med særligt fokus på styrkeøvelser og balanceøvelser
Udforsk dit digitale liv - smartphones, tablets og pc

AktiveSeniorer er navnet på vores hold under FO Aarhus. Det er en del af konceptet Ud af Røret under FO Aarhus.


I 2010 blev holdet Aktive Seniorer startet op på Abildgården af fysioterapeuterne Line Loft og Kasper Loft i samarbejde med FO Aarhus og Lokalcenter Område Christiansbjerg.

 

Indholdet i undervisningen tilrettelagt til seniorer og har følgende fokusområder:

 

  • Træning
  • Sundhedsfremme
  • Forebyggelse
  • Uddannelse i de digitale løsninger (PC, iPad´s og smarttelefoner)
  • Kreativ udfoldelse
  • Samvær


Målgruppen er efterlønnere og pensionister i Aarhus.

 

Lokalcenteret ligger lokaler til aktiviteterne på holdet, FO Aarhus står for det organisatoriske og underviserne planlægger og udfører undervisningen.


De første fag vi udbød i 2010 var træningsfaget for seniorer, "Styrke & Balance", hvor indholdet i undervisningen bl.a. var grundig opvarmning, balanceøvelser, samt styrketræning og konditionstræning i træningsmaskiner.

 

Siden kom "Motionsholdet" til.


Interessen for holdet og de udbudte fag har været stor fra starten, og der har løbende været tilgang til holdet. Der er derfor blevet oprettet flere hold i område Christiansbjerg og andre steder i Aarhus. Holdene der undervises af Kasper og Line Loft har fået det overordnede navn "Ud af Røret - Aktive Seniorer".

 

I 2012 blev der oprettet en datastue i Kernehuset (Lokalcenter Abildgården), hvor deltagerne blev undervist i at bruge en computer på faget "IT-Kørekortet". Lige siden har der været IT-undervisning på programmet.


I 2014 opstartede vi to nye fag med undervisning i brug af iPad. Der er et fag for begyndere og et for let øvede.


I 2014 fik datastuen et løft, da vi fik installeret maskiner med Windows 7 og Windows 8.1, hvilket gør undervisningen lettere at følge for de deltagere, der har disse styresystemer derhjemme. Vi fik bevilget en printer og der er opsat trådløs internetforbindelse (wifi), så alle deltagere på iPad-fagene og IT-fagene kan komme på nettet med deres tablets eller bærbare computere. I 2016 fik vi også computere med styresystemet Windows 10, så nu kan deltagerne selv vælge om de vil undervises i Windows 7, Windows 8.1 eller Windows 10.


Line har uddannet sig til instruktør i FysioPilates, og der er oprettet et fag for dette på Vejlby Lokalcenter. Det er blevet meget populært, og der var allerede kort efter opstart en venteliste med interesserede deltagere.


Ud over undervisningen i træningsfag og motionsfag er der særlig fokus på det sociale samvær. På de fleste fag efterfølges undervisningen af en fælles kaffepause, hvor vi hygger og får vendt verdenssituaionen.

For holdene der har til huse på Lokalcenter Abildgården, har vi hvert år arrangeret fælles nytårskure og sommerfester med faglige oplæg, gymnastik, frokost og underholdning. På de øvrige hold har vi også tradition for at hygge sammen over en god frokost, enten til jul eller ved sæsonens afslutning.


I 2015/2016 opstartede vi endnu et nyt fag: "Bliv dus med din mobiltelefon". Der er både et fag for begyndere og et for de let øvede.


"Samarbejdet mellem Aktive Seniorer og Lokalcenter Abildgården er til gavn og glæde for mange

borgere i lokalområdet.


Med Aktive Seniorers tilbud får mange en mulighed for at dyrke motion tæt på deres bopæl.

Jeg har talt med flere deltagere, som udtrykker stor begejstring for at være med på holdene.

Også tilbuddet i Kernehuset, hvor der efter træningen er forskellig temaundervisning og socialt samvær, får ros af borgerne.

 

Aktiv Seniorers tilbud er godt set ud fra et sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende perspektiv, idet det både rummer træning, undervisning og mulighed for at socialt samvær."


Frivilligkoordinator Hanne Lykkeskov

Tidl. tilknyttet Lokalcenterområde Christiansbjerg, Aarhus


Pensionister, førtidspensionister og efterlønnere kan deltage.

Ring til Kasper Loft på tlf.: 50 41 39 32 for mere information samt tilmelding.

Når du er tilmeldt, kan du benytte dig af de forskellige fag, der udbydes på det hold

du har tilmeldt dig. Der er dog deltagerbegræsning på nogle fag.


Pris for at deltage i sæson 2019/2020 er:


500,- kr. pr. hold man er deltager på.

Derudover opkræves der 50,- kr. til betaling til materialer.

Find vej - klik og se på stedet et kort

Lokalcenter Abildgården

er pt under ombygning.

Benyt hovedindgangen ved Caféen på Abildgade 9.

Følg den lange gang til   festsalen.

Lokalcenteret ligger på Fuglebakkevej 4A,

8210 Aarhus V. 


Gå ind ved Morten Eskesens vej. Vi mødes i festsalen ved Caféen.

Vejlby Lokalcenter ligger på Vikær Toften 6,

8240 Risskov


Benyt hovedindgangen ved caféen.

Gå forbi informationen og til højre ned trappen til  gymnastiksalen, hvor vi starter undervisningen.

Lokalcenter Hørgården ligger på Hørgårdsvej 17, 8240 Risskov.


Benyt hovedindgangen mellem caféen og kollegiet/plejeboligerne.

Gå ned ad trappen til Træningslokalet i kælderen.

Tilmeld dig


Velkommen til Ud af Røret - Aktive Seniorers hjemmeside

En hjemmeside for de hold og fag, som varetages af Line Loft og Kasper Loft under FO Aarhus.

Version 6.0, copyright 2019. Siden er udgivet i september 2012 og opdateres løbende.

Der tages forbehold for trykfejl. Træningstidspunkt, sted, underviser og de forskellige fag kan ændres i løbet af en sæson.

Ændringer vil blive meddelt i forbindelse med undervisningen samt her på hjemmesiden.

Projektet gennemføres i samarbejde med FO-Aarhus og med støtte fra folkeoplysningsloven.