Jeg er ikke en robot - om CAPTCHA

Jeg er ikke en robot

Her får du forklaringen på, hvorfor du bliver bedt om at svare på om du er et menneske.

11.01.2021 skrevet af Kasper Loft


”Jeg er ikke en robot”. Måske er du stødt på den formulering, når du har besøgt en hjemmeside?

Funktionen hedder CAPTCHA, og den bruges på hjemmesider til at sikre, at det er mennesker, der benytter sig af den tjeneste, som hjemmesiden udbyder. IT-kriminelle kan nemlig finde på at sætte computere med ondsindede programmer (robotter) til at angribe en hjemmeside, så den bryder sammen.

Derfor er det vigtigt for udbyderen af en hjemmeside, at sikre sig mod robotangreb. Det kan man gøre ved at indsætte en CAPTCHA på hjemmesiden, som skal sikre at det er et menneske, der besøger hjemmesiden, og ikke en ondsindet robot.


Hvad er CAPTCHA?

Det er et mærkeligt navn, der er en forkortelse af flere engelske ord. Så det må vi hellere lige få styr på.

Completely Automated Public Turing-test to tell Computers and Humans Apart

Det er et automatisk system der bruges til at skelne om det er et menneske eller en maskine (robot), der forsøger at anvende en internettjeneste. 

CAPCHTA-redskabet viser os nogle billeder med forvrængede ord eller tal. Billedernes indhold er forvrænget og kan derfor kun aflæses af mennesker. Når vi så indtaster ordet eller tallene, vi ser på billedet, bliver vi identificerede som mennesker. En computer-robot vil kun se billedet, som noget teknisk, og kan ikke tolke på billedets indhold.

Det kan også være at CAPTCHA beder os om at se på nogle billeder og trykke på de billeder, der viser noget bestemt. Sidst jeg brugte CAPTCHA blev jeg bedt om at se på 9 fotos af forskellige steder og trykke på de billeder, hvor der var en bro. Hvis jeg ikke lykkes med at klare testen, bliver jeg præsenteret for en ny lignende test.


Hvor møder man CAPTCHA?

Du vil ofte møde en CAPTCHA på hjemmesider, hvor du bliver bedt om at udfylde en formular med dine oplysninger. Det kan for eksempel være, når du handler på nettet. Når du har valgt din vare bliver du bedt om at udfylde en masse oplysninger i en formular. En formular er IT-sprog for et skema, hvor der skal indtastes forskellige oplysninger. Når man handler på nettet, skal man blandt andet indtaste sit navn, efternavn, adresse, e-mail og telefonnummer.  Det er vigtige oplysninger som firmaet man handler med skal bruge for at gennemføre handlen, sende køberen beskeder og sende varen det rigtige sted hen.

 

Med re-CAPTCHA har Google gjort det lettere for os

Google har indført en ny og nemmere udgave af CAPTCHA, som de kalder re-CAPTCHA. Her skal brugeren blot sætte et flueben i en boks. Google analyserer den internetforbindelse man anvender (IP-adressen) og de kigger også på de bevægelser du laver med musen. Vi mennesker bevæger os og opfører os menneskeligt. Det kan man blandt andet se på den måde vi bruger en mus på. En robot er en maskine og opfører sig dermed på en helt anderledes måde. Så på den måde kan der også skelnes mellem menneske og maskine.


I takt med at den teknologiske udvikling bliver mere intelligent, må vi nok regne med at se nye og mere sikkerhedsforanstaltninger ligesom CAPTCHA, når vi anvender IT-tjenester. 

CAPTHCA kan finde på at vise os forvrængede bogstaver eller tal. En robot vil se disse som billedfiler, men kan ikke tyde meningen med dem. Nogle gange kan det også være svært for os mennesker at tyde. Man kan bede om en ny kode, hvis den man har fået vist er for svær at tyde.

Her er et eksempel på en CAPTCHA med 9 billeder. Her skal der trykkes på de fotos der viser en bro. 

I Googles systemer kan du møde re-CAPTCHA. her er det vist på engelsk, men vi vil oftest se det på dansk med teksten "Jeg er ikke en robot" Sæt et flueben i boksen til venstre for teksten.