Det sociale hjørne

Ud af Røret - Aktive Seniorer har fra starten været et hold med fokus på det sociale.

På nogle af fagene er der efter undervisningen afsat tid, hvor vi hygger med en kop kaffe eller varm kakao, og hvor underviseren kan tage emner op, der er relateret til undervisningen, f.eks. inden for sundhedsfremme og forebyggelse.

For nogle år siden indførte vi det nye tiltag at oprette telefonkæder for alle fagene på holdene.

På den måde kan underviseren give deltagerne beskeder telefonisk via en kæde, hvor deltagerne ringer rundt til hinanden. Herved sikres det at alle hurtigt får besked, da underviseren ikke selv skal ringe rundt til samtlige deltagere.

Telefonkæden bruges f.eks. til beskeder om aflysning ved sygdom eller ændrede mødetider til undervisningen. Der har været stor opbakning blandt deltagerne til oprettelsen af telefonkæderne.

Telefonkæden kan også bruges af den enkelte deltager i forbindelse med afbud til undervisningen. Så kan man ringe til en holdkammerat eller underviseren og give besked.

Det er frivilligt om man vil deltage i telefokæden.

Telefokæderne vises ikke her på hjemmesiden, da de indeholder private telefonnumre.

Telefonkæden udleveres af underviseren. Spørg efter den til undervisningen.

Vi har siden starten i 2010 årligt afholdt en del fester for deltagerne på holdene i Kernehuset og på Abildgården. Det er blevet til nogle hyggelige nytårskure og sommerfester i festsalen på Abildgården.

 

Festprogrammet består bl.a. af fælles gymnastik, fællesfoto, frokost, fællessange, underholdning samt eftermiddagskaffe med kage.

 

Det er efterhånden blevet en afholdt tradition, og vi glæder os til næste fest.

Tilmeld dig

 

Pensionister, førtidspensionister og efterlønnere kan deltage.

Ring til Kasper Loft på tlf.: 50 41 39 32 for mere information samt tilmelding.

Når du er tilmeldt, kan du benytte dig af de forskellige fag, der udbydes på det hold

du har tilmeldt dig. Der er dog deltagerbegræsning på nogle fag.

Se holdoversigten her...

 

Pris for at deltage i sæson 2016/2017 er:

 

300,- kr. pr. hold man er deltager på.

Derudover opkræves der 50,- kr. til betaling til materialer.

 

 

Velkommen til Ud af Røret - Aktive Seniorers hjemmeside

En hjemmeside for de hold og fag, som varetages af Line Loft og Kasper Loft under FO Aarhus.

Version 4.2, copyright 2016. Siden er udgivet i september 2012 og opdateres løbende.

Der tages forbehold for trykfejl. Træningstidspunkt, sted, underviser og de forskellige fag kan ændres i løbet af en sæson.

Ændringer vil blive meddelt i forbindelse med undervisningen samt her på hjemmesiden.

Projektet gennemføres i samarbejde med FO-Aarhus og med støtte fra folkeoplysningsloven.

 

Telefonkæder

Fælles arrangementer