Billedkunst - Musik

Tegning & Maling

Det

Kreative Værksted

Indhold:


På dette fag arbejder vi kreativt inden for mange genrer af billedkunsten.


Vi fordyber os i tegning, maleri, farvelære og collager.


Vil vil også dykke ned i kunsthistorien med små oplæg om forskellig kunstnere og perioder. Der vil komme oplæg fra underviseren om aktuelle udstillinger.


Vi vil diskutere samtidskunst og besøge et par aktuelle udstillinger i løbet af sæsonen.


Der vil være øvelser og opgaver efter oplæg fra underviseren.

Der vil være god tid til at arbejde med og få vejledning i egne projekter.


Der er også tid til en kop kaffe eller te og hyggeligt socialt samvær.

Kurser om opera & klassisk musik

på Lokalcenter Hørgården


Underviser:

Line Loft


Tid & Sted:

Se i Programmet, hvor og hvornår der er undervisning i dette samt de øvrige fag vi udbyder.


Andet:

Løbende udgifter til materialer må påregnes.


Indhold:


Hørgårdens to hold med musikforståelse fortsætter fra september 2018. Det ene handler om klassisk musik i bred forstand og det andet om opera. Man kan følge et af holdene eller dem begge for samme pris. Man er også velkommen til at skifte imellem dem undervejs.


Klassisk musik – mandag formiddag, kl. 9.15-12.00 i Solstuen


Dette kursus handler om den klassiske musik i bred forstand og har hovedvægten på perioderne barok, klassik og romantik, samt i nogen grad musik fra det 20. århundrede. Vi beskæftiger os med de store symfonier, med gribende violinkoncerter, smuk kammermusik, inderlig klavermusik og meget, meget andet. Samlet set er kurset en rejse gennem den klassiske musiks mest fascinerende værker og dens største komponister.


Opera – onsdag formiddag, kl. 9.15-12.00 i lokale 3 (i kælderen)


Hovedvægten vil ligge på nogle af operahistoriens største og mest kendte værker, samt på de komponister, der skrev dem. Derudover vil vi lytte til nogle af for- og nutidens store sangere. Indholdet er ikke lagt endeligt fast på forhånd, men vi lægger ud med Bizets iltre og passionerede ”Carmen”, og derefter er bl.a. Mozart, Verdi og Puccini på programmet.


Alle interesserede er velkomne, 

og det er ikke nødvendigt at kende til klassisk musik i forvejen.

Underviser:

Mag.art. Jens RasmussenTid & Sted:

Klassisk musik – mandag formiddag, kl. 9.15-12.00 i Solstuen på Lokalcenter Hørgården.


Opera – onsdag formiddag, kl. 9.15-12.00 i lokale 3 (i kælderen)


Første mødegang hhv. d. 3. og d. 5. september


Tilmelding:

Kontakt Jens på: jr@jensrasmussen-musik.dk

eller

tlf: 25 37 54 46Pensionister, førtidspensionister og efterlønnere kan deltage.

Ring til Kasper Loft på tlf.: 50 41 39 32 for mere information samt tilmelding.

Når du er tilmeldt, kan du benytte dig af de forskellige fag, der udbydes på det hold

du har tilmeldt dig. Der er dog deltagerbegræsning på nogle fag.


Pris for at deltage i sæson 2018/2019 er:


350,- kr. pr. hold man er deltager på.

Derudover opkræves der 50,- kr. til betaling til materialer.

Find vej - klik og se på stedet et kort

Kernehuset ligger på Skovvangsvej 159, 8200 Aarhus N.


- Samme sted som lokalcenterets sundhedsklink.

Lokalcenter Abildgården

er pt under ombygning.

Benyt hovedindgangen ved Caféen på Abildgade 9.

Følg den lange gang til   festsalen.

Lokalcenteret ligger på Fuglebakkevej 4A,

8210 Aarhus V. 


Gå ind ved Morten Eskesens vej. Vi mødes i festsalen ved Caféen.

Vejlby Lokalcenter ligger på Vikær Toften 6,

8240 Risskov


Benyt hovedindgangen ved caféen.

Gå forbi informationen og til højre ned trappen til  gymnastiksalen, hvor vi starter undervisningen.

Lokalcenter Hørgården ligger på Hørgårdsvej 17, 8240 Risskov.


Benyt hovedindgangen mellem caféen og kollegiet/plejeboligerne.

Gå ned ad trappen til Træningslokalet i kælderen.


Velkommen til Ud af Røret - Aktive Seniorers hjemmeside

En hjemmeside for de hold og fag, som varetages af Line Loft og Kasper Loft under FO Aarhus.

Version 5.0, copyright 2018. Siden er udgivet i september 2012 og opdateres løbende.

Der tages forbehold for trykfejl. Træningstidspunkt, sted, underviser og de forskellige fag kan ændres i løbet af en sæson.

Ændringer vil blive meddelt i forbindelse med undervisningen samt her på hjemmesiden.

Projektet gennemføres i samarbejde med FO-Aarhus og med støtte fra folkeoplysningsloven.


Tilmeld dig